Svenskt sportfiske

Fiske i Sverige

Sportfiske är faktiskt en av Sverige snabbast växande sporter. Detta är något som förvånar många, då de tänker att fiske alltid varit utbrett i Sverige. Även om det är sant så har det traditionellt sett inte varit nöjesfiske om dominerat, utan tvärtom så har fiske för mat varit det som drivit svenskt fiske. Då det numera inte finns samma behov att fiska för föda, så har nöjesfisket eller sportfisket kommit att ta över.

Men samtidigt som intresset ökar så är det många som är osäkra på vad som egentligen gäller. Särskilt då Sverige har en omfattande och i många fall svårnavigerad reglering kring var, hur och när man faktiskt får fiska. Turligt nog så har de svenska länsstyrelserna gått ihop och säkerställt att det finns bra tillgång på övergripande information. Något som däremot inte alltid är uppenbart är vilka områden som är skyddsområden där man inte alls får bedriva fiske. I många fall så kan man behöva kontakta kommunen för att ta reda på vad som egentligen gäller. En sak som förvirrar många är även att arter periodvis kan vara skyddade, i syfte att främja deras fortlevnad. Så därför är det väldigt många som känner sig osäkra över hur man ska förhålla sig till det hela. Något som ofta rekommenderas är att man kontaktar den förening eller organisation som har hand om fiskekorten i området, då de i de flesta fall har bra koll på vad som gäller.