Laxfiske i Sverige

Laxfiske i Sverige

Laxen har något utav en särställning bland fiskar. Mycket på grund av att den är så pass matmässigt eftertraktad, men även då den i stor utsträckning kommit att förknippas med fiskodling. Något som även kommit att prägla det svenska laxfisket är att det på många håll faktiskt är möjligt att fiska lax helt utan fiskekort. Men då regler och begränsningar förändras med tiden, så lönar det sig att säkerställa vad som gäller på platsen där man planerar att fiska. Men var förekommer egentligen laxfiske i Sverige?

Det svenska laxfisket har nästan uteslutet kretsat kring kustremsorna. Och numera sker en hel del av fisket i och omkring Halland. Men den går att hitta på såväl väst- som östkusterna. Men mängden lax i Sverige har minskat med tiden, och allt större mängd av den lax vi kommer i kontakt med härstammar numera från odlingar. Som följd av detta omfattas alltmer laxfiske numera av regleringen kring fiskekort. Därför bör man verkligen kontrollera vad som gäller innan man bestämmer sig för att fiska lax.

Trots detta så fortsätter laxfisket vara oerhört populärt. Och på många håll tror man att det kommer vara det fiske som stiger mest i popularitet de kommande åren. För att kompensera den minskade mängden lax så pågår omfattande projekt att plantera lax i de svenska vattendragen. Så med lite tur kommer även framtida generationer ha möjligheten att ta del av laxfiske. Och det hoppas vi verkligen då det helt klart är en väldigt speciell och spännande art.