Fiskevård blir viktigare

Något som inte alltid nämns är att fiskevård numera är en given del av ett modernt fiskeintresse. Anledningen är att många arter kommit att bli hotade, och att den som har fiske som intresse av naturliga skäl vill se samtliga arter överleva. Vad som har skapat problem för fiskarna är dels att vattenmiljön på senare tid har försämrats, vilket gjort det svårt för många fiskar att klara sig. Och att den pågående exploateringen av vattendrag har skapat enorma problem.

Det som hotar fiskarna är numera mångfaldiga saker. Trots att det regelbundet uppmärksammas så fortsätter olagligt storfiske att pågå. Särskilt via olagliga utkast från de stora fiskebolagen. Och på mer lokal nivå så har torrläggningen av många vattendrag resulterat i att viktiga miljöer helt och hållet försvunnit.

Bara de senaste decennierna så har vattenmiljöerna förändrats i sådan utsträckning att det på många håll är omöjligt för fiskarna att överleva. Men vad kan man egentligen göra? Som enskild person är det svårt att uppnå förändring. Genom att uppmärksamma problemet bidrar man däremot på sikt till förändring. Och genom att alltid ha någon form av miljömedvetenhet så tar man stora steg mot att vara en del av den positiva förändring som sker runt om i världen. För även om man inte känner att man kan göra så mycket för att förbättra situationen så kan man iallafall känna att man inte är en del av vad som leder till försämring. Detta om något är ofta en trygghet när man känner sig maktlös.